1621964936087_juha_paakuva-me.jpg

KASVUN KANNALLA

Kaikki kunnat tavoittelevat kasvua ja sen mukana elinvoimaa. Juha Peltosen mukaan Nurmijärvellä kasvun edellytykset ovat erityisen hyvät.

– Nurmijärven kasvu on osa maailmanlaajuista kaupungistumista, eikä mikään vastareaktio megatrendille, niin kuin joskus näkee väitettävän. Elinvoima tulee siitä, että olemme osa Helsingin seutua, Juha Peltonen sanoo.


Hänen mielestään kunnan pitäisi hyödyntää sijaintinsa ja maan ainoan kansainvälisen lentokentän läheisyys nykyistä paremmin.


– Ei kannattaisi rakennella omia jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä, vaan liittyä samaan kuin muutkin alueen kunnat. Viime kauden valtuusto on kuitenkin lyönyt tämän asian lukkoon vuoteen 2028 asti, Peltonen harmittelee.


Suurin osa Suomen kunnista kamppailee kysyntäongelman kanssa, eli miten saisi houkuteltua kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä. Peltosen mukaan Nurmijärvellä pullonkaulana on tarjonta.


– Viime vuosikymmenellä Kirkonkylästä ei ollut kunnan omakotitontteja tarjolla kuin ihan yksittäin, ja pieni määrä Krannilasta 120 euron neliöhintaan. Nykyisissä kaavoissa ei ole ker­ros­ta­lo­tont­te­ja­kaan vapaina. Yritystonttien reservi meni kertaheitolla, kun teimme Keskon kanssa esisopimuksen Ilvesvuoren pohjoisesta alueesta, hän listaa.


Peltosen mielestä luottamushenkilöt ovat yllättävän vähän kiinnostuneita yh­dys­kun­ta­ra­ken­tee­seen liittyvistä asioista, ja niihin on myös vaikeinta vaikuttaa.


– Maankäyttöön liittyvät prosessit ovat uskomattoman hitaita. Kaksikin vaalikautta voi olla liian lyhyt aika jonkin hankkeen liikkeelle saamiseen, Peltonen tietää.


Maanomistusolot ohjaavat kehitystä enemmän kuin yhdyskuntarakenteen kestävyys.


– Melkein kaksi vuotta istuneessa kaavoituksen kehittämisen työryhmässä esitimme tähän useita parannuskeinoja. Ne pitäisi ottaa täysimääräisesti käyttöön.


Työryhmä esitti asemakaavoituksen sujuvoittamista, mahdollisuutta teettää kaavoja myös kunnan ulkopuolisilla toimijoilla sekä emä­ti­la­tar­kas­te­lus­ta luopumista rakentamisen ohjaamisessa haja-asutusalueilla.


TAAJAMAT VALMIIKSI


Peltosen mukaan asukasmäärän kasvu ei muuta Nurmijärveä kaupunkimaiseksi, eikä se ole tarkoituskaan.


– Meillä säilyy kehyskunnille tyypillinen rakenne, ja yhteys lähiluontoon on hyvä kaikkialta.


Valtuustopuheet tilan ja väljyyden tavoittelusta kertovat hänen mielestään kuitenkin enemmän valtuuston korkeasta keski-iästä kuin ihmisten asumistoiveista, jotka ovat tällä vuosituhannella kehittyneet selvään suuntaan: Pienempikin piha riittää, kunhan se on helppohoitoinen ja mahdollistaa oleskelun ulkona.

Kyselyissä ihmiset toivovat huomiota kiinnitettävän asuinympäristön siisteyteen ja viihtyisyyteen. Useinkaan se ei tarkoita, että tienvarret olisivat erityisen roskaisia, vaan epäviihtyisäksi koetaan alueiden keskeneräisyys. Keskelle taajamia jääneet luonnontilaiset pöheiköt ovat eri asia kuin asukkaiden käytössä olevat hoidetut puistot.


– Pitäisi rakentaa taajamat valmiiksi, ja kasvaa suunnitelmallisesti keskeltä ulospäin, eikä tehdä sormimaisia ulokkeita kauas olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle. Sellainen ei ole kestävää kehitystä, Peltonen sanoo.


Kuluvan vaalikauden lopulla Nurmijärvellä on saatu vireille useita kaavahankkeita, jotka monipuolistavat asunto- ja tonttitarjontaa.


– Ne tulevat tarpeeseen, sillä Keskon logistiikkakeskus ja muut uudet isot yritykset Ilvesvuoressa samoin kuin Lidlin ja Tokmannin kaupat tuovat Kirkonkylään lähivuosina valtavan määrän työpaikkoja. Samalla ne tuovat kysyntää asunnoille ja kaupallisille palveluille koko kunnassa, Peltonen toteaa.


Hänen mukaansa Nurmijärvi tarvitseekin uusia maksajia, eli asukkaiden ja yritysten tuomia verotuloja. Kunnan viime vuoden tilinpäätös oli plussalla pelkästään valtion koronatukien takia. Kahden edellisen vuoden tulos oli yhteensä 28 miljoonaa euroa alijäämäinen.


– Ensi vaalikaudellakin Nurmijärven on korotettava kuntaveroa, karsittava ei-lakisääteisiä palveluja, lykättävä joitakin investointeja ja otettava roimasti lisää lainaa. Muun väittäminen olisi pölhöpopulismia.


VASTAVOIMA POPULISMILLE


Peltosen mielipiteitä ei yleensä tarvitse arvuutella, eivätkä ne vaihdu kuulijakunnan mukaan. Sellainen olisi hänen mielestään äänestäjien pettämistä.


– Jos menee kyläkoulun vanhempainiltaan, on uskallettava sanoa, jos on koulun lakkauttamisen kannalla. Demokratia perustuu siihen, että äänestäjä voi tehdä valintoja. Jos ehdokkaalla ei ole mielipidettä, tai se perustuu sen arvailuun, mikä kulloinkin on enemmistön kanta, ei äänestäjän valinnoilla ole merkitystä.

Peltonen on tottunut ottamaan asioihin kantaa myös työssään. Toimittajan uran aloittaminen nurmijärveläisissä lehdissä antoi hyvän pai­kal­lis­tun­te­muk­sen. Synnyinkunnassa Peltosilla on pitkä historia.


– Isäni isoisä oli Nurmijärvellä tsaarin aikaan siltavoutina.


Muitakin kuin kotikontuja Peltonen on nähnyt. Erilaisilla lehdistö- ja muilla matkoilla hän on tutustunut yhteiskuntiin kaikilla mantereilla, yli 40 maassa. 1990-luvun puolivälistä hän asui noin 11 vuotta Lahdessa, ja oli sanomalehtien päätoimittajana ensin siellä ja sitten Helsingissä. Uutistoimiston toimitusjohtajana ollessaan hänen asiakkaitaan oli kaikkialla Suomessa.


Media-alan ulkopuolella Peltonen piipahti viime vuosikymmenen puolivälissä, ollessaan kehitysministerin lehdistöavustajana ulkoministeriössä. Tällä hetkellä hän on suomalaisittain suuren mediatalon asiakas- ja ai­kakaus­leh­tiyk­si­kös­sä talous- ja logistiikka-alan lehtien tuottaja ja toimituspäällikkö, mutta kirjoittaa säännöllisesti noin tusinaan lehteen.


– Siinä pysyy ajan hermolla aika monen toimialan asioista, hän sanoo.


JUHAN VAA­LI­TEE­SIT

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
Kasvulle suunta
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
Tontteja tarjolle
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
Ilvesvuoren läntinen alue vireille
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
Rakennetaan taajamat valmiiksi
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
Päätaajamiin palveluasumista ikäihmisille
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
Yksityistieasiat kuntoon
1621965613291_Juha_LISTAUSKUVA-me.jpg

JUHA PELTONEN

”Pitäisi  rakentaa  taajamat  valmiiksi.”

Tuottaja, toimituspäällikkö  

Ehdokasnumero 19

peltonen19@hotmail.com

1622026419718_Nurmijarven_Demarit_footer_1400-me.jpg