1621878056602_kerttu_headeer-me.jpg

IKÄIHMISTEN ASIALLA

Lähes viidenkymmenen Kirkonkylällä vietetyn vuoden jälkeen Kerttu Martinsaari päätti asettua ehdolle kuntavaaleihin. Vaaliteemojen kärjessä hänellä on vanhemman väestön hyvinvointi.

Vuonna 1972 Kerttu Martinsaari muutti kolmen lapsen kanssa Nurmijärven Kirkonkylälle aviomiehen rakentaessa perheelle talon. Samassa talossa hän asui vaalikevääseen asti, jolloin muutti kerrostaloasuntoon Kirkonkylän keskustaan.


– Kirkonkyläkin on kasvanut ja laajentunut lähes viidenkymmenen vuoden aikana, mutta silti pysynyt maalaiskylänä enemmän kuin muut Nurmijärven taajamat. Se on vilkastunut, vaikka samalla pankit ja erikoisliikkeet ovat lähteneet, Martinsaari toteaa.


Kirkonkylälle muutettuaan hän oli kotiäitinä ja kunnallisena perhepäivähoitajana monta vuotta. Samalla hän toimi perhepäivähoitajien luottamusmiehenä. Yhdistystoiminnasta Martinsaari piti jo silloin, nykyään hän toimii Nurmijärven eläkkeensaajien sihteerinä ja on mukana myös Sydänyhdistyksessä.


– Kouluttauduttuani olin eri päiväkodeissa töissä, kunnes jäin eläkkeelle 63 vuotta täytettyäni. Tosin tein vielä melkein kymmenen vuotta keikkaa, kun kotona ei oikein tahtonut riittää tekemistä, Martinsaari naurahtaa.


ENNAKKOLUULOTON JA IHMISLÄHEINEN


Perusluonteeltaan Martinsaari sanoo olevansa yltiöpositiivinen, eikä ole varma, masentuuko oikein mistään. Hänellä ei myöskään ole aikaa tai halua jäädä märehtimään muiden sanomisia tai tekemisiä.


– Minun mielestäni ihmisen pitää olla perusluonteeltaan rehellinen ja reilu. Sääntöjä ja lakeja pitää noudattaa, eikä yrittää soveltaen mennä sieltä, missä aita on matalin. Monenlaista vedättämistä perustellaan sillä, että se on ihan laillista, mutta minä en sitä hyväksy, hän toteaa.


Politiikkaan Martinsaari lähti ensimmäisen kerran, kun ystävät Eläkkeensaajissa saivat suostuteltua ehdokkaaksi Kirkkovaltuustoon.


– Sanoin, että voinhan minä mennä, muttei minua kukaan äänestä. Ja sitten menin läpi kerralla, vaikken tehnyt vaalityötäkään pätkääkään, hän nauraa.


Sosiaalisella Martinsaarella on paljon tuttuja Kirkonkylällä niin Eläkkeensaajista kuin myös päiväkotiajoilta, josta nuorempi polvi hänet tuntee.


– Olen sellainen, että pystyn puhumaan ihmisten kanssa ja osaan antaa kaikkien mielipiteille tilaa. En ajattele, että olisin aina oikeassa ja osaan tunnustaa, jos olen väärässä. Yleensä asioista löytyy aina kompromissi, jolla asioissa päästään eteenpäin, ja se on politiikassa aivan pakollista, hän sanoo.


SAAVUTETTAVIA PALVELUITA KAIKILLE


Martinsaari näki jo lapsena kummisetänsä työskentelemässä Kuhmoisten valtuustossa ja on omien sanojensa mukaan kasvanut aatteeseen, joka ajaa työläisten ja pienten asioita.


– So­sia­li­de­mo­kraat­tien ihmiskuva ja maailmankatsomus ovat lähimpänä sitä, kuinka itse maailmaa katson. Annetaan kaikille sama arvo, eikä sen mukaan paljonko on rahaa ja varallisuutta. Se ei ihmistä tee yhtään paremmaksi, hän toteaa.


Intoa varsinaisen poliittisen uran luomiseen hänellä ei kuitenkaan ole.


– Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa on tärkeämpää kunnan asioiden hoitaminen kuin tietyn politiikan ajaminen. Samat asiat koskevat kaikkia, olit sitten vasemmalla tai oikealla. Määrätyt asiat ovat kaikille yhtä tärkeitä, kuten kunnan palvelut, hän toteaa.


Palveluiden saatavuus onkin hänen suurin huolensa kunnan asioista.


– Palveluita ollaan ajamassa alas, Keusote-asioista riidellään ja vanhusten palveluita karsitaan. Korona on vienyt vanhukset tyhjän päälle, Martinsaari sanoo.


Ongelmia on hänen mukaansa esimerkiksi terveyspalveluiden ajanvarauksessa, johon on hankala saada yhteyttä puhelimitse. Monet vanhukset kohtaavat vaikeuksia, kun eivät pysty käyttämään verkkoon vietyjä palveluita.


– Vanhusten palveluita ja päiväkerhoja pitäisi olla enemmän ja paremmin saavutettavana, jotta ihmiset voisivat niihin osallistua. Tapaamispaikkoja pitäisi olla joka kylässä, eikä taksimatkan päässä. Se auttaisi ihmisiä pysymään henkisesti virkeämpinä, hän toteaa.


Vaikka häntä ei valtuustoon valittaisikaan, niin myös lautakuntapaikat kiinnostavat Martinsaarta.


– Esimerkiksi sosiaaliasioita käsittelevään hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­taan sopisin koulutuksenkin puolesta. Samoin varhaiskasvatuksen asiat ovat lähellä sydäntäni.


TILAA KASVAA


Nurmijärvi tulisi Martinsaaren mielestä pyrkiä säilyttämään aktiivisena maalaismaisemana. Ylpeästi lande on ollut hänestä hyvä slogan kunnalle.


– Ei täällä tarvitse kaiken olla kuin kaupungissa. Pitäisi olla tilaa, ilmaa ja mahdollisuuksia elää ja liikkua, hän sanoo.


Suuri osa keskustan kerrostalojen asukkaista ovat Martinsaaren tavoin eläkeläisiä. Hänen mukaansa lapsiperheet haluavat omakoti- ja rivitaloihin keskustan ulkopuolelle. Ongelmana on ollut tonttien puute.


– Kirkonkylälle pitäisi saada kaavoitettua tontteja lisää. Ei kuitenkaan liian tiiviisti tai liian pieniä tontteja, kyllä täällä tilaa riittää, hän sanoo.


Kaavoituksen joustavuuden lisäämisen selvittäminen on hänen asialistallaan, samoin kuin julkisen liikenteen mahdollisuuksien parantaminen. Tällä hetkellä yhteydet ovat huonot niin Helsinkiin töihin kulkevilla kuin myös poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä Tikkurilan ja Järvenpään suuntaan.


– Nyt oma auto on oltava, ja kaksi autoa, jos perheestä molemmat käyvät töissä, hän sanoo.


Myös Rajamäen, Klaukkalan ja Kirkonkylän välisiä yhteyksiä tulisi parantaa.


– Samalla voitaisiin vaikuttaa myös ilmastoasioihin, Martinsaari toteaa.

KERTUN VAA­LI­TEE­SIT

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Helposti lä­hes­tyt­tä­viä palveluja kaikille

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Nur­mi­jär­vi ak­tii­vi­se­na maa­lais­kun­ta­na

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Julkinen liikenne toi­mi­vak­si

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Kaavoitus sujuvaksi

1621875947158_kerttu_pienoiskuva-6cu01m-me.jpg

Kerttu Mar­tin­saa­ri

" Ei kaiken

tarvitse olla kuin

kau­pun­gis­sa."

Eläkeläinen

Ehdokasnumero 16


1622026419718_Nurmijarven_Demarit_footer_1400-me.jpg