1621966185870_kristiina_paakuva-me.jpg

PIENEMPIEN PUOLELLA 

Kristiina Rouhikosken mielestä lapset ja nuoret tarvitsevat puolestapuhujan ajamaan heidän etuaan valtuustossa. Samalla hän haluaa edistää kaikkien kuntalaisten tasa-arvoa.

Tänä vuonna Kristiina Rouhikoskelle tulee täyteen 20 vuotta Nurmijärvellä. Hän on asunut Kirkonkylällä niin keskustassa kuin haja-asutusalueillakin.


– Se on laajentanut ymmärrystä siitä, miten erilaisissa olosuhteissa kuntalaiset täällä elävät ja miten se tulisi päätöksenteossa ottaa huomioon. Varsinkin kun Nurmijärveä mainostetaan maalaiskuntana, on maaseudun myös toimittava asuinympäristönä, hän sanoo.


Hänen mukaansa haja-asutusalueiden palvelut ovat huonontuneet vuosien mittaan. Kyläkouluja on lakkautettu ja kunnan sisäistä liikennettä karsittu, samoin kun esimerkiksi neuvolaverkostoa. Puutteet infrassa ja palveluissa saivat hänetkin muuttamaan perheineen keskustaan.


 – Kyläkoulujen lakkauttaminen on varmaan eniten kismittänyt kuntalaisia. On muutettu maalaismaisemiin omaan rauhaan, mutta lasten kasvaessa kouluikään on lähikoulu yllättäen lakkautettu, hän sanoo.


Vaikka Rouhikoski onkin asunut vain kirkonkylällä, hän ei koe itseään kir­kon­ky­lä­kes­kei­sek­si. Palveluiden hajauttamisen ja perheen harrastusten myötä muutkin Nurmijärven taajamat ovat tulleet tutuksi. Hän peräänkuuluttaa tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja elinolosuhteita kaikille kuntalaisille.


MÄÄRÄTIETOISESTI ETEENPÄIN


Koulutukseltaan Rouhikoski on sairaanhoitaja. Niitä töitä hän teki nuorempana, kunnes turvallisuusala vei mennessään. Nyt hän työskentelee tullitarkastajana Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 


Hän on toiminut Finavialla myös luottamusmiehenä sekä työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nan jäsenenä. Tällä hetkellä Rouhikoski kuuluu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan.


Rouhikoski on nyt kolmatta kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Aiemmin hänet on valittu vara-valtuutetuksi ja hän on toiminut nuorisolautakunnan puheenjohtajana neljä vuotta. 


Pe­rik­sian­ta­mat­to­mak­si ja oikeudentuntoiseksi itseään kuvailevalle Rouhikoskelle tasa-arvo ja solidaarisuus ovat johtotähtiä.


– Ajattelen, että yhteisö, oli se työyhteisö tai kunnan väestö, on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Yhteisöä tulee lähteä vahvistamaan heikoimmasta päästä, hän sanoo.


LASTEN JA NUORTEN ASIALLA


Kahdeksan vuotta sitten Rouhikoski joutui taistelemaan kunnan virkamiehiä vastaan, jotta Kirkonkylälle saatiin kunnostettua skeittipuisto.


– Minulla oli hieno porukka nuoria mukana, mutta ainoana täysi-ikäisenä olin se, joka sähköposteja ja aloitteita kunnalle kirjoitti. Nuoret olivat 12–17-vuotiaita, joilla ei byrokratian kanssa toimimisesta ollut aiempaa kokemusta, Rouhikoski muistelee.


Silloin hän ymmärsi, ettei nuorilla ole työkaluja, joilla taistella omien oikeuksien puolesta, joten heitä on pakko auttaa. Hän yllättyi jopa itsekin omasta mää­rä­tie­toi­suu­des­taan.


– Muistan, kuinka hienosti nuoret lähtivät mukaan ja järjestimme jopa Nurmijärven kunnan ensimmäisen mielenosoituksen, hyvähenkisen sellaisen. Menimme nuorten kanssa kunnantalolle valtuuston kokouksen aikana mukanamme banderolleja, joissa vaadittiin skeittipuistoa. 


Rouhikosken mukaan vuosien takaa on tosin edelleen yksi lupaus pitämättä. Uusi Krannilan liikuntapuistoon suunniteltu skeittipaikka on unohdettu, vaikka päätökset rakentamisesta oli tehtynä.


– Olin hyvin pettynyt, sillä nuoret menettävät luottamuksensa todella helposti. Sen jälkeen on erittäin hankala lähteä innostamaan nuoria uudestaan. En ole kuitenkaan unohtanut sitä skeittipuistoa, hän sanoo.


NUORTEN TULEVAISUUS TURVATTAVA


Skeittipuisto on vain yksi konkreettinen esimerkki siitä, mikä Rouhikoskelle on tärkeää. 


– Aiemmillakin kerroilla kun olen ollut ehdolla, ykkösteemanani on ollut nuorten ja lasten asiat. Varsinkin nyt tarvitaan monenlaista sosiaalista ja psykologista tukea sekä työpaikkoja nuorille. Koronan seurauksena on tulossa uusi lamasukupolvi, hän toteaa.


Turvallisuusalan ammattilaisena Rouhikoski on myös kiinnittänyt huomiota nuorten kasvavaan päihdeongelmaan. Valtuutettuna hän pyrkisi lisäämään sosiaali- ja terveyspuolelle päihdetyön resursseja.

– Myös poliisin, koulujen ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä tulisi lisätä.


Nuorten pahoinvointi on Rouhikosken mukaan hyvin näkyvää. Päihdeongelmia on paljon ja kunnan toimet ovat riittämättömiä. Hänen omassa lapsuudessaan jokaisessa koulussa oli terveydenhoitaja koko ajan tavattavissa. Nyt yksi terveydenhoitaja kiertää eri kouluja ja saattaa olla tavattavissa vain kerran viikossa tiettyyn aikaan.


– Onko palvelu silloin muka saavutettavissa, kun on hätä ja sitä tarvitaan? Jos lapsella on paha olla, ei hänelle voi sanoa, että tule sitten ensi viikolla puhumaan. Silloin kun lapselle tulee tarve tuelle, sitä pitäisi olla saatavilla heti, Rouhikoski sanoo.


– Eikä riitä, että jokaisessa taajamassa on yksi nuorisotila, joka on eri iltoina auki eri ikäisille. Täällä pitäisi olla nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä saatavilla, jos ei kellon ympäri, niin ainakin paljon laajemmin, hän jatkaa.


Nuoret pitäisi Rouhikosken mielestä myös saada jäämään Nurmijärvelle.


– Nurmijärvi on pitkään ollut paikka, johon tullaan muualta perustamaan perhe ja kasvattamaan lapset. Varsinkin Kirkonkylällä kaivattaisiin lisää kohtuuhintaista asumista. Nyt nuorilla ei välttämättä ole ollut itsenäistyessä mahdollisuutta jäädä tänne, hän toteaa.


KRIS­TII­NAN VAA­LI­TEE­SIT

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Kuntalaisille tasa-arvoiset palvelut asuinpaikasta riippumatta

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Monipuolista asuntotarjontaa kunnan kaikkiin osiin

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi keskiöön

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Kirkonkylän liikuntapaikat valmiiksi

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Lapsille ja nuorille hyvä ja  

turvallinen kasvuympäristö

1621966749848_Kristiina_LISTAUSKUVA-me.jpg

Kristiina Rou­hi­kos­ki 

”Kun lapsi tai nuori tarvitsee apua, sitä pitää saada heti.”

Tullitarkastaja

Ehdokasnumero 22

kristiina.rouhikoski@gmail.com

1622026419718_Nurmijarven_Demarit_footer_1400-me.jpg