1621962008724_tarja_paakuva-me.jpg

TAVALLISTEN IHMISTEN ASIALLA

Lähiluonto on Tarja Heinon mielestä hyvinvoinnin synnyttäjän lisäksi myös alueen vetovoimatekijä. Valtuustoon hän haluaisi tuoda aivan tavallisten ihmisten ajatuksia.

Paljasjalkaisen nurmijärveläisen Tarja Heinon mielestä Nurmijärvi on juuri sellainen, millaisena sitä mainostetaan: pieni ja rauhallinen, vaikka isompiakin taajamia on, ja luonto on lähellä.


– Krannilaakin mainostettiin lauseella ”asu maalla niin kuin kaupungissa”. Mielestäni se on oikea suunta. Mahdollisuus asua kerrostalossa lähellä palveluita, mutta silti aivan luonnon äärellä.


Heino on alun perin Rajamäeltä ja asunut siellä suuren osan elämästään. Sen jälkeen hän vietti hetken Klaukkalassa ennen kuin muutti kaksi vuotta sitten Kirkonkylälle.


Nurmijärven kasvua ja uusien asukkaiden tuloa Heino ei vastusta, mutta hänen mielestään jatkuvan kasvun ei pitäisi olla ainoa lähtökohta rakentamisessa. Lähiluonnon merkitys pitäisi ottaa huomioon uusilla alueilla.


– Minua huolestuttaa se, että luontoa on kyllä lähellä silloin kun alueita aletaan rakentaa, mutta mitäs sitten kun viereen nousee uusia taloja pellot ja metsät täyteen? Maaseutua ja luontoa pitäisi olla myös asuinalueilla, eikä vain jossain kauempana, hän sanoo.


Luonto vaikuttaa paljon asumisviihtyvyyteen, ja Heinon mielestä uudelle alueelle muuttavan pitäisi voida luottaa siihen, että alueille myös jää vehreyttä. Nurmijärveä kuitenkin mainostetaan luonnonläheisenä paikkana ja siitä vetovoimatekijästä pitäisi hänen mielestään pitää huolta.


– Tänne muuttaa uusia asukkaita ja veronmaksajia, mutta he ovat ensisijaisesti ihmisiä, jotka tarvitsevat viihtyisän elinympäristön. Viihtyvätkö he enää täällä, jos luonto saa väistyä? Alkavatko ihmiset katsella asuinpaikkaa kauempana kaupungista luonnon perässä ja ”nurmijärvi” siirtyykin aina vain pohjoisemmaksi?


ARKIPÄIVÄN POLITIIKKAA


Koulutukseltaan Tarja Heino on merkonomi ja tehnyt pitkään erilaisia toimistotöitä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Perusluonteeltaan hän sanoo olevansa luotettava ja rehellinen, ja jos ottaa jotain tehtäväkseen, pyrkii tekemään sen aina mahdollisimman hyvin.


– Olen rauhallinen ja asiallinen, mutta tietynlaista temperamenttiakin löytyy silloin kun sitä vaaditaan. Minkäänlaista epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta tai kieroilua en suvaitse. Eikä asioita saa lakaista maton alle käsittelemättä, hän sanoo.


Heino ei aiemmin ole ollut varsinaisesti poliittisesti aktiivinen, ehdolle lähtöäkin hän harkitsi vasta kysyttäessä.


– Mietin, että miksi en. Minulla on mielipiteitä ja kunnanvaltuustoa parempaa paikkaa niiden esiintuomiseen ei ole.


Heino onkin ollut aktiivinen keskustelija kunnan asioiden ympärillä. Hänen mukaansa ihmiset keskustelevat internetissä heille tärkeistä asioista esimerkiksi kunnanosaryhmissä, mutta eivät välttämättä ajattele, että niihin samoihin asioihin on mahdollista vaikuttaa juuri kuntapolitiikan kautta.


– Kaikki mitä kadulla kävellessä näet, on ihmisten päätösten tuloksia, eli myös politiikkaa. Ei se ole sen ihmeellisempää, kuin vain yhdessä asioista päättämistä. Jos päätöksiä ei tehtäisi, ei mitään tapahtuisikaan, hän sanoo.


HUOLET ESIIN


Aiemmin Heino on ollut hoitamassa yhteisiä asioita asukastoimikunnassa muuttaessaan Kirkonkylälle uuteen kerrostaloon.


– Asukastoimikuntien toiminta ei ollut minulle ennestään tuttua, mutta kuinka ollakaan, päädyin yllättäen asukastoimikunnan sihteeriksi, hän muistelee.


Pian Heino totesi, että talolla olikin aika paljon yhteisiä asioita ja epäkohtia, joita oli tarve tuoda esiin.


– Asukastoimikunnassa näin, että ihmisillä on todella paljon mielipiteitä, joita tulisi viedä eteenpäin, vaikka he eivät välttämättä itse sitä tee.


Ihmiset huomasivat, että Heinolle on helppo puhua ja kertoa mieltä painavista asioista. Hän haluaisi myös valtuustossa olla sellainen henkilö, jonka kautta huoliaan voi tuoda esille.


– Tavallisten ihmisten tavallisia asioita. En ole aiemmin ollut mukana politiikassa, ja vahvuuteni onkin, että katson maailmaa aivan tavallisen ihmisen näkökulmasta.


ENNAKOINTI EHKÄISEE ONGELMIA


Kunnan palveluiden taso ja Keusoten vaikutukset mietityttävät Heinoa.


– Palvelujen pitäisi olla lähellä ja saavutettavissa, kaikissa taajamissa omansa. Niiden keskittäminen ei toimi, koska liikkuminen taajamien välillä on hyvin hankalaa välimatkojen ja huonojen jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien takia, hän toteaa.


Heinon mukaan päätösvalta on siirtynyt kunnilta Keusotelle. Silti Nurmijärven pitäisi pystyä pitämään puolensa ja tuomaan esille omat kunnalliset lähtökohtansa.


– Keusote on myös vienyt palveluita verkkoon ja nettiasiointi on monelle hyvä asia. Pitäisi kuitenkin ottaa huomioon myös ihmiset, joille nämä palvelut eivät sovi, hän sanoo.


Hyvä ympäristö ja toimiva arki ehkäisevät Heinon mukaan monien ongelmien syntyä. Myös palveluissa ennaltaehkäisyn tulisi olla keskeisessä roolissa.


– Mitä aikaisemmin asioihin puututaan, sitä pienemmät ovat kustannukset, kun ongelmat eivät ole päässeet paisumaan.


Siksi Heino pyrkii siihen, että tavalliset ihmiset saisivat äänensä kuuluviin ja heidän huolensa nähtäisiin.


– Yksittäiset ihmiset huomaavat ongelmat arjessa paljon ennen kuin ne päätyvät päättäjien tietoon.


TARJAN VAA­LI­TEE­SIT

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Lähiluonto luo vetovoimaa

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Alhaalta ylöspäin 

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Ennakointi ehkäisee ongelmia

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png

Tavallisen ihmisen asialla

1621962550831_Tarja_-LISTAUSKUVA-me.jpg

Tarja Heino

”Viih­ty­vät­kö ihmiset enää täällä, jos luonto saa väistyä?”

Merkonomi

Ehdokasnumero 6

Tarja06@outlook.com

1622026419718_Nurmijarven_Demarit_footer_1400-me.jpg